Uniforme Medicale deținut de SC Alex&Sorina Pro Thenomed SRL colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al Membrului sau Clientului, în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
 • scopuri statistice;

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca Uniforme Medicale să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Uniforme Medicale, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

 • confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe website-ul Uniforme Medicale sau a accesării/comandării produselor/serviciilor oferite de către acesta, Membrul sau Clientul este de acord cu (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către Uniforme Medicale în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate la punctul 6.1, în conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Uniforme Medicale, acesta are dreptul de a nu utiliza site-ul și de a nu oferi companiei date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către Uniforme Medicale a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către Uniforme Medicale a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

6.2 Uniforme Medicale poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser, sistem de operare, inclusiv alți parametrii) furnizați de către browserul (motorul de căutare) de internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Uniforme Medicale pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Uniforme Medicale și/sau al eventualilor terți cu care Uniforme Medicale are contracte de parteneriat în acel moment. De asemenea, Uniforme Medicale utilizează sondaje care sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziție pe site, pentru colectarea de date demografice despre clienți, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor; Uniforme Medicale folosește, de asemenea, studii de satisfacție a clienților privind serviciile conexe ale Uniforme Medicale. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele consumatorilor și pentru efectuarea analizelor statistice, ambele folosite în scopul adaptării ofertei la așteptările clienților. Clientul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea în cadrul sondajului fără furnizarea datelor și fără niciun impact negativ asupra sa în cazul manifestării dreptului de renunțare.

6.3 Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art. 2.8, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poate pretinde celeilalte daune-interese.

6.4 Pentru exercitarea dreptului conform art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa Uniforme Medicale, prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul art. 5.3.

6.5 Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

6.6 În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul procesatorilor de plată. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

6.7 Uniforme Medicale solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

6.8 Politica de confidențialitate se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Uniforme Medicale nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

6.9 Uniforme Medicale se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc., baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.10 Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

6.11 Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat/agreați de către Uniforme Medicale are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga orice Tranzacție, în cazul în care aceasta există.

6.12 Uniforme Medicale garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

6.13 Uniforme Medicale nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.